Двускатни греди на покриви

При ремонт на покривни конструкции напрегнатите двускатни греди се прилагат при покриване на сгради с отвори 12 и 18 м. и по-рядко 24 м. Височината на гредата в средата на типизираните греди е обикноввено 1/9-1/15. Дебелината на стеблото е 8-10 см. При ремонт на покривна конструкция гредите се армират с високоякостни струни с периодичен профил и пръти.

Опитът да се изработват греди от отделни блокове с напрягане на армировката на бетона, показва, че

разходът на труд е 15-20% повече, отколкото при изработване на гредите от един елемент по стендов начин.

При ремонт на покривна конструкция ефективността на напрегнатите греди в различните страни се характеризира с технико-икономическите показатели.

Приложението на предварителното напрежение във фермите спомага за значително увеличаване на ефективнистта им за покриването на много по-големи отвори. В сглобяемите конструкции при ремонт на покривна конструкция на промишлени сгради се използват напрегнати ферми за покриване на отвори 18,24,30,36 м. и по-рядко за отвори 42 и 60 м. Обикновено при по-малките отвори се напряга долният пояс, разстоянието между фермите е 6,9 и 12м. Ако правим сравнение при ремонт на покривна конструкция между напрегнатите греди и ферми за отвор 18 м., показва, че те са почти еднакви по-стойност и разход на труд, обаче разходът на бетон при фермите е по-малък 30-40%. При напрегнатите ферми се изразходва 2,5-3 пъти по-малко стомана, отколкото при стоманените.

Натисковите пръти на фермите се проектират като центрично натоварени елементи. Трябва да се обръща внимание на усилията, главно огъващи моменти, които възникват вследствие предварително напрягане поради коравото съединение на прътите във възлите.