Ипотечен кредит за ремонт на жилището?

За да улеснят младите семейства, които сега стартират своя съвместен живот, много банки предлагат ипотечни кредити. Освен за закупуване на жилище, то този вид кредити могат да се вземат и за направата на дълго отлаган ремонт.

Параметрите на ипотечните кредити, включва парична равностойност в размер до 200 000 лева или пък равностойността на имота в евро. Друг параметър е годините, в които трябва да се върне кредита е до 10 години. Вижте повече на http://www.vivimus.eu/bg/kredit-sreshtu-ipoteka-na-zemya-imot/

По своето предназначение всеки един от ипотечните кредити се използва за закупуване на недвижим имот, освен това и за строителство, дострояване, надстрояване, пристрояване и преустройство на нови и съществуващи недвижими имоти, както и за довършителни работи на вече съществуващ имот или пък на вече закупения имот.

По условията на всички ипотечни кредити, недвижимия имот, който се залага трябва да покрива най-малко 150% от размера на кредита, а самоучастието трябва да е не по-малко от 20% от стойността на имота.

Много банки предлагат на своите клиенти да изберат ден от месеца, през който да внасят месечната си вноска по ипотечния кредит.

За обработка на документите, предоставени за попълване и анализиране, ще трябва да се внесат определени такси и комисионни. За подаване на искане за ипотечен кредит всяка банка изисква такса от 50 до 80 лева, а таксата за управление на ипотечния кредит се определя според отпускания кредит. Например – 1,2% – еднократно при отпускане за първата година; – 0,4% – върху остатъка от кредита за всяка следваща година.