Избор на плочки, поставяне, критерии и спецификации

Критерии за избор на плочки

Видове:

При избора на подходящи фаянс и теракота обърнете внимание на по-долу описаните видове плочки и тяхната употреба.

Изкуствени – опечени

Вид Характеристики Употреба
Плочки /фина керамика/ Фино керамични плочки с/ без глазура Вътрешни стени
Мозайка Студоустойчиви, плочки с висока степен на натоварване Вътрешна и външна употреба за подове и стени
Гранитогрес Почти не поглъща вода, неглазиран За подове, вътрешни и външни пространства
Керамични изделия Студоустойчиви плочки с висока степен на натоварване Вътрешна и външна употреба за подове и стени
Котто /неглазирани тухлени плочки/ За подове вътрешна употреба/ обработени с восък/

 

Неопечени

Вид Характеристики Употреба
Бетонни плочи,
плочи от изкуствен камък
Студоустойчиви Вътрешна и външна употреба

Натурални каменни плочи

Вид Характеристики Употреба
Мрамор, гранит Най-често за вътрешна употреба за подове и стени

Класове на износване при плочки

Клас на износване Вид натоварване Примери
1 Много леко натоварване Подходящи за стени
2 Ниско натоварване за помещения с ниска честота на преминаване и малко замърсяване Жилищни помещения, без кухня, стълби, тераса и балкон
3 Средно натоварване за помещения със средна честота на преминаване и замърсяване Жилищни помещения, вкл. Кухня, бани, мазета, коридори и др.
4 Силно интензивно натоварване Входове, тераси, обществени помещения с интензивно натоварване, напр. училища и хотели

 

Подготовка на основа за плочки

Плочките могат да бъдат поставяни върху почти всякакви основи. Предпоставка е равна, издръжлива, почистена от прах и мазнини основа.

Отстранете стари слоеве, шпакловайте неравностите или изравнете големи неравности със саморазливаща се шпакловъчна маса. За да сте сигурни, нанасяйте винаги един слой, особено при попиващи основи като гипскартонени плоскости или циментови замазки. При непопиващи основи като стари плочки трябва да се мине с усилен грунд. Внимание: На някои фактори трябва да се обърне особено внимание. Тук се причисляват особеното директно излагане на влага, напр. душ, тераса, балкон- за това трябва да се предвиди водоустойчив предпазващ слой- или особено термично натоварване, напр. подово отопление, тераса.

Използвайте съвместими продукти на един производител и съблюдавайте указанията за употреба.

Разпределяне на стенното пространство

Още преди покупката трябва да помислите как искате да наредите плочките по пода и стените, за да можете да определите необходимото

количество. Една повърхност въздейства атрактивно, когато хармонират плочки и фуги. Плочките трябва да са поставени по начин, който създава симетрия.

Определете средата на стената и започнете там с една фуга или със средата на плочката. Плочката към ъгъла трябва да бъде поне половината от широчината на плочката (A).

Подовите плочки трябва първо да положите на сухо. Ако варирате във височината, започнете долу с една цяла плочка (B).

Ако трябва да се спазва определено точка на приключване, напр. в кухнята, започнете реденето от тази точка с една цяла плочка (C).

По външните ръбове започвайте също с цяла плочка.При граничещи помещения следвайте линията на фугите, също и при еднакви по големина стенни и подови плочки. При ниши с отоплителни тела се нарежда или разреза в средата или се слагат еднакви разрези отстрани.

Изчисляване необходимото количество плочки:

Важи следната формула: квадратните метри + 5 % фира/ при диагонални плочки и плочки с шарки 10%/ + 5% резерва. Ако сте сбъркали в изчислението, можете да върнете в магазина излишната, но оригинално опакована стока в рамките на 2 седмици срещу представяне на касова бележка за закупуването й от

Обработване на плочките

С подходящия инструмент плочките могат да бъдат обработени в правилната форма. За прави разрези препоръчваме резачка за плочки.
По- стабилни плочки се отбелязват с лек разрез от страната с глазурата и се разделят с лек удар с чук по задната страна. Плочки от естествен камък се режат с инструменти за водно рязане. Дупки се пробиват със съответния инструмент за пробиване на дупки в плочки или с фрезата. Страничното изрязване става с клещи керпеден.