Как се изграждат септични ями

Изграждането на септична яма трябва да е съобразено с няколко фактора като например избор на място, което всъщност е едно от най-важните правила, които е необходимо да следвате. На първо място трябва да се отбележи, че септичните ями не трябва да бъдат разположени на по-малко от 10 метра от къщата Ви. Второто важно условие, което не бива да забравяте е по отношение на тръбата, излизаща от дома Ви. Тя трябва да бъде права, тоест да не прави никъде завой. В случай, че не обърнете внимание на това условие и тръбата, която излиза от дома Ви прави някъде завой, тогава рискът от запушване се увеличава значително.

Наклонът на тръбата, като поредно важно условие, не бива да бъде по-малко от 3 %.

Препоръчително е да проверите предварително хидравличната пропускливост, която почвата има за дадената зона, определена за попивна.
Като стана дума за попивните полета трябва да знаете, че при изграждането на септични ями попивните полета не трябва да се намират на по-малко от двадесет метра от дома Ви.
Попивните полета трябва да се намират на поне 100 метра от например сондажи или пък кладенци за питейна вода и да се намират на най-малко 50 метра от дерета, реки и така нататък.

Какви са най-честите проблеми при изграждане на септични ями?

При изграждането на септични ями често хората са изправени пред редица трудности като например запушване на отходната тръба, отделяне на неприятни миризми, неправилно или нарушено пропускане в почвата и така нататък. Подобни проблеми могат да бъдат премахнати, разбира се, с помощта на специални машини за изпомпване на септичната яма, което обаче се оказва скъпо за повечето хора. Това може да се избегне, ако водата в септичната яма, която иначе представлява около 99 % от общия обем, се отведе в съответните за целта попивни зони или полета.