Проекция и природа

“От това, доколко разумно и грижливо ние днес ще се ползваме от създаденото в работилницата на природата, зависи не само материалното благосъстояние на хората на планетата, но и развитието на творческата мисъл на човека, развитието на техниката, изкуството и целият прогрес на земята“.
Още от дълбока древност природата е била обект на човешко страхопочитание и възхищение. Наблюдавайки природните форми и явления, прекланяйки се пред силата и красотата им, първобитният човек ги е използвал целенасочено за утилитарни или естетически нужди, извличал е идеи и образи, анализирал е и е синтезирал, аналогизирал и комбинирал техните иманентно заложени естетически качества в предметите, които изработвал за ежедневните си нужди. Благодарение на тази интуитивно – интелектуална дейност на човека, реката се е превърнала във вълнообразна драскулка върху глинения съд, планината – в редица от островърхи триъгълници, слънцето – застинало като грееща точка в чинията, светкавицата – проблясвала като зигзагообразна линия върху пещерната скална рисунка и т. н. Това показва, че механизмите на абстрахиране и стилизация са били познати още на
първобитния човек.
Постепенно, с обогатяване на човешкия практически опит и знания, са се разширявали и възможностите за рационално, целенасочено използване на природните явления като източник на идеи и методи за конструктивна творческа дейност във формирането на човешката жизнена среда. Този подход не е остарял и днес могат да се посочат безброй примери за предмети от различни области, конструирани по подобие на природните форми, да се открият аналогични техники и технологични решения, заимствани пряко от природата.

В епохата на Възраждането, великият художник и конструктор Леонардо да Винчи, проектира първите прототипи на летателни апарати, анализирайки устройството и пространствената структура на крилата на птиците. Наблюдавайки летежа при приземяването и кацането им, Леонардо посочва принципно конструкцията на колелата и начинът на кацане на съвременните самолети. На основата на природни аналози той разработва и различни проекти на работни, военни машини и апарати.

Източник: banya-bg.com