Случаи от практиката проблеми, свързани с жило за газ

Ролята, която се отрежда на автомонтьорите, касае не само поправката или подмяната на дадена част, която оказва проблеми. Ако това изисква сръчност и опит, то диагностицирането на самия проблем е нещо, което се постига чрез богат опит и задълбочени познания в материята на техническите спецификации на превозните средства.

Служителите в автосервизите често споделят за случаи, в които към тях се обръщат клиенти със сравнително сходни притеснения и оплаквания, що се касае до начина, по който работи автомобилът им. Бавно или практически липсващо ускоряване, невъзможност от поддържане на еднаква скорост за дълго, проблеми с автопилота и заковаване на оборотомерната стрелка във високия диапазон – това са все признаци, отвеждащи към един и същи проблем, касаещ един от важните компоненти в превозното средство – жилото за газ.

Т.нар. жило за газ всъщност представлява свръзка, която изпълнява ролята на преходник между педала за газта и дросела в автомобила. Дроселът пряко отговаря за регулацията на въздушния поток, допускан в двигателя при бензиновите разновидности, и добавянето на въздух и гориво при дизеловите. Чрез жилото за газ, тя се „отваря“ и прави възможно впръскването на необходимото количество гориво.

Именно защото е от толкова съществено значение за правилното и оптималното движение на превозното средство, решихме да отделим няколко минути, за да предоставим необходимите разяснения относно това жило за газ.

Какво би могло да доведе до неговото разваляне?

След като по-горе уточнихме какво всъщност представлява тази автомобилна част, следва да обърнем внимание и на причините, водещи до нейната неизрядна работа и функция.

Жилото за газ е в непрекъсната експлоатация, докато шофираме. Ето защо е напълно естествено то да се износи – това е и най-честата причина, която налага неговите ремонт и подмяна.

Некачественото монтиране би могло да доведе до разхлабване. При такива случаи се налага повторната настройка на жилото за газта, за да може то да сработва, без да създава проблеми на работата на двигателя и цялостното движение на превозното средство. Всекидневната експлоатация, разбира се, води и до разтягане – подмяната с ново жило за газ напълно ще отстрани проблемите, свързани с ускоряването и оборотите.

Къде се среща жило за газ?

Жило за газ откриваме при автомобилите, моторите, камионите, автобусите, микробусите. Широко приложение намира и в селскостопанската техника – със жило за газ са снабдени тракторите, комбайните, косачките. Що се отнася до машините, използвани в строителството, при тях същи жилото за газ е неотменим елемент – съществува при багерите, крановете, валяците, булдозерите, трамбовките.