Защо всяка сграда трябва да има мълниезащита? Всяка сграда, без значение дали е с обществено или жилищно предназначение, трябва да бъде с външна мълниезащита, съгласно закон от 18