Тенденции в съвременното строителство – 2020г.

Обикновено, зимата когато завали сняг е време строителните фирми да направят равносметка за работата си, дори да имат належащ проект. Разбира се снеговете и студеното време по един или друг начин забавят работния режим и мениджърите имат време да разгледат тенденциите в съвременното строителство и какво може да се очаква през новата година. Затова нека да видим някои тенденции,  независимо дали са положителни или отрицателни.

Принципно всяка година започва с позитивни очаквания, въпреки проблемите, които съпътстват бранша, предприемачите които инвестират в ново строителство могат да усещат вятъра на промяната и да вложат парите си в развиващи е градове и такива около, които има работеща индустрия, силно развита търговия, туризъм и т.н. В този смисъл по света се очертава тенденцията на публично-частно партньорство при което се реализират редица строителни проекти.

Един от неприятните моменти и тенденция и на българския строителен пазар е липсата на квалифицирани кадри. Големите строителни фирми поради възможностите си могат да привличат добри майстори и да правят солидни бригади. Това обаче ощетява по-малките фирми и респективно по-малките обекти и работи, които има да се свършат и често по-малките градове буквално изпитват глад за строителни работници. Това не е само в България, но и много страни по света се оплакват от липса на работници, които да са специалисти в конкретна дейност.

Несигурността на пазара също е един неприятен момент за предприемачи и за строителни фирми. Затова първите подхождат с много внимателно проучване къде да инвестират, а вторите внимателно подбират проектите, които могат да изпълнят и то на базата на финансовата страна. Това е друга причина, поради която много малки строителни проекти и ремонти не могат да се изпълнят в малките градове, защото фирмите с капацитет имат други планове и нямат време за по-малки изпълнения. Така собствениците чакат дълго време докато намерят свободни строители.

Навлизането на новите технологии в методологията на строителството ще е най-големия тренд и положителна насока през новата 2018 г. Много зависи обаче от добрите строителни фирми да инвестират в тази посока и България също да стане част от страните, която работи с нови методи, за по-добро строителство.

Източник: http://zid-ko.com/